Pasilan Visio -kiinteistölle ympäristösertifikaatti huippuarvosanoin

3.12.2020

Helsingin Pasilassa sijaitseva Pasilan Visio -toimistorakennus on saavuttanut Gold-tason LEED-sertifikaatin ympäristöystävällisyydestään ja energiatehokkuudestaan. Rakennusta hallinnoi Fennia Kiinteistöt, joka on ollut kesästä lähtien osa S-Pankkia.
Pasilan visio_julkisivukuva

Kuva: Suomen Tiloja.fi

Kiinteistön omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja sen päävuokralaisena on toiminut vuodesta 2017 lähtien Danske Bank.

Kiinteistöä hallinnoi S-Pankin kesällä ostama Fennia Kiinteistöt Oy. Yhtiö on osa S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoimintaa ja se tuottaa vakuutuskonserni Fennialle tämän kiinteistösijoitussalkun johtamis- ja hallinnointipalvelut.

"Ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus ovat tärkeitä arvoja pitkäjänteisessä kiinteistösijoittamisessa ja ne korostuvat tulevaisuudessa entisestään. Olemme tottuneet hakemaan ympäristösertifiointeja uudiskohteissa, mutta tämä on Fennian suorassa kiinteistösijoitussalkussa ensimmäinen käytön ajan LEED-sertifiointi", kertoo kiinteistösijoitusjohtaja Harri Oravainen Fennia Kiinteistöistä.

"Talo on luonnollisesti rakennettu vastaamaan Suomen rakennusmääräyksiä, jotka itsessään jo ovat korkealla tasolla, mutta paljon on sisään muuton jälkeen tehty töitä veden, lämmön ja sähkönkäytön tehostamiseksi", Danske Bankin toimitiloista vastaava johtaja Erkko Murto sanoo.

LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä luokitusmenetelmä, joka mittaa muun muassa rakennuksen energia- ja materiaalitehokkuutta, vedenkäyttöä, sisäolosuhteita sekä kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. Sertifikaatti perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin rakennuksen ympäristöominaisuuksista ja on kansainvälisestikin vertailukelpoinen.

Pasilan Vision sertifiointiprosessi suoritettiin vuonna 2020. Projektin aikana kiinteistön ylläpitoa ja toimintaa arvioitiin kolmen kuukauden ajan. Kiinteistöjen tekniset järjestelyt, energiankulutus, vesitehokkuus sekä jätehuolto ja siivouspalvelut olivat jo valmiiksi suureksi osaksi hyvällä tasolla.

Projektin aikana tehtiin kuitenkin myös parannuksia Gold-tason saavuttamiseksi. Projektissa muun muassa seurattiin Danske Bankin hankintoja ja rakennuksen jätteiden kierrätysastetta ja laadittiin toimintamalleja kiinteistön ylläpitoon. Lisäksi katselmointiin kiinteistön energiankäyttö, kehitettiin vesitehokkuutta sekä suoritettiin käyttäjäkysely. Kaikki toimenpiteet auttavat kehittämään rakennuksen olosuhteita ja ympäristötehokuutta edelleen.

"Sertifioinnissa saavutettu Gold-tason käyttövaiheen luokitus korkeimmilla pistemäärillä tähän mennessä Suomessa on hieno saavutus. Samalla se kertoo toimivasta vuokralaisyhteistyöstä Danske Bankin ja heidän palvelukumppaniensa kanssa", kertoo Fennia Kiinteistöjen ylläpitopäällikkö Aki Paavola.

Projektin LEED-konsulttina toimi Green Building Partners Oy.

Lisätietoja:

Harri Oravainen
kiinteistösijoitusjohtaja
Fennia Kiinteistöt Oy
p. 041 539 3985
harri.oravainen(at)fim.com