S-Pankki varmistamassa sähkön riittävyyttä Suomessa

7.12.2022

S-Pankki osallistuu Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin organisoimaan Sähköjärjestelmän tuki -menettelyyn talvikauden 2022–2023 ajaksi.
S-Pankki vuokrattavat toimitilat uutinen

Sähköjärjestelmän tuki -menettely on osa toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on välttää sähköyhtiöiden mahdollinen tarve toteuttaa sähkökatkoja, jolloin kiinteistöt olisivat hetkellisesti täysin ilman sähköä.

”Menettelyyn osallistumisemme mahdollistuu hallinnoimiemme kiinteistöjen kulutusjoustoilla, jotka otetaan käyttöön tilanteen niin vaatiessa”, kertoo toimitusjohtaja Aarne Markkula S-Pankki Kiinteistöt Oy:stä.

S-Pankki-konserniin kuuluva S-Pankki Kiinteistöt tuottaa asiakkailleen kiinteistöjohtamisen palveluita.

”Haluamme vastuullisena toimijana osaltamme olla mukana talkoissa näinä haasteellisina aikoina. Vallitseva energiakriisi on meidän kaikkien asia ja haastammekin niin omat asiakkaamme kuin kaikki alan toimijatkin mukaan talkoisiin.”

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Syyskuun lopussa rahastot omistivat yhteensä yli 2 800 asuntoa, 38 toimitilakiinteistöä, 326 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 32 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 190 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on noin 2,2 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 34 000.

Myös S-ryhmä on mukana Fingridin vapaaehtoisessa menettelyssä. S-ryhmä on sitoutunut joustamaan omassa sähkönkulutuksessaan sähköhuippujen aikana.